Савиндан 2013. године

DSC_0546На празник Светога Саве, првог Архиепископа и просветитеља српског, Свету Литургију у Богородичиној цркви у Батајници је служио протојереј Споменко Гру­јић уз саслу­же­ње јере­ја Мила­на Алим­пи­ћа и Але­на Вука­ши­на. На Литур­ги­ји су пева­ли уче­ни­ци веро­на­у­ке, чла­но­ви Малог хора, који води веро­у­чи­тељ Жељ­ка Павло­вић.

После Све­те Литур­ги­је пре­ре­за­ни су слав­ски кола­чи при­не­се­ни у част првог Архи­е­пи­ско­па срп­ског Све­тог Саве, који се про­сла­вља као школ­ска сла­ва. Ово­го­ди­шњи све­то­сав­ски кумо­ви Дејан и Весна Бач­ко­вић су део славског кола­ча пре­да­ли кумо­ви­ма за наред­ну годи­ну, поро­ди­ци Радо­ва­на и Ире­не Пили­по­вић.

Након осве­ће­ња и реза­ња кола­ча, при­го­дан реци­тал су изве­ли уче­ни­ци веро­на­у­ке из ОШ „Бран­ко Ради­че­вић“ и ОШ „Све­ти­слав Голу­бо­вић Митра­ље­та“ из Батај­ни­це. Оку­пље­ној деци су потом све­то­сав­ски кумо­ви поде­ли­ли при­пре­мље­не паке­ти­ће, а све­ште­ни­ци нафо­ру и ико­ни­це Све­тог Саве.

Ђорђе Остојић

[nggallery id=12]